Konferens: Barn och ungas relationer till betydelsefulla vuxna

Konferens: Barn och ungas relationer till betydelsefulla vuxna

Att möta en vuxen i vardagen som ser och bekräftar, som visar ett personligt intresse för barnet eller den unge, kan få avgörande betydelse för självuppfattning och välbefinnande. Under denna konferens presenterar Nätverket för barn-och familjeforskning i Göteborg aktuell forskning om barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna.