Har du ett syskon som har funktionsnedsättning och hjälp som heter personlig assistans?

Då vill jag fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt.

Det övergripande syftet med projektet är att utforska vardagen för barn och unga som har ett syskon som har insatsen personlig assistans och ta reda på vilket stöd andra vuxna kan ge. Målet med studien är att skapa en förståelse för vad det som barn innebär att växa upp med ett syskon som har funktionsvariationer och där stödinsatsen personlig assistans är en del av vardagen.

Forskningsprojektet baseras på din berättelse och dina upplevelser.

Hur går projektet till?

Jag som genomför denna studie heter Ulrika Lilja och jag är doktorand vid Göteborgs universitet. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar inom funktionshinderområdet. Om du vill delta, så träffar du mig, vid två träffar. Vi kommer att prata om dig, din familj men också vad det innebär för dig att ha ett syskon med en funktionsnedsättning.

Du väljer själv vad du vill berätta.

Vi träffas ungefär 30- 45 minuter vid båda tillfällena. Det kommer att bjudas på fika vid träffarna. Dina föräldrar/vårdnadshavare behöver godkänna att du är med i studien. Du kan närsomhelst avbryta intervjuerna, säga till om du vill ta en paus eller meddela om du inte längre vill delta i studien.

Ingen kommer att få veta vad just du har svarat i intervjuerna.

Ulrika Lilja
Tel: 0737- 16 04 42
ulrika.lilja@socwork.gu.se

Låter det intressant?

Skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag dig.


Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.