Publikationer

Här samlas vetenskapliga publikationer från forskarskolans doktorander tillsammans med tillhörande artiklar och filmer.

Kristin Arve
Lunds kommun, Lunds universitet
kristin.arve@soch.lu.se

Lejla Mesinovic
Göteborgs Stad, Göteborgs universitet
lejla.mesinovic@socwork.gu.se

Sara Zoric
Nybro kommun, Linnéuniversitetet
sara.zoric@lnu.se