Kurs i kvantitativ metod VT 21 - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Kurs i kvantitativa forskningsmetoder

Vårterminen 2021


Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten erbjuder under vårterminen 2021 platser till en kurs i kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete, kursen ges digitalt över Zoom via Lunds universitet med forskarskolans ambassadör Martin Bergström som kursföreståndare.

Det finns 11 platser till förfogande (totalt erbjuds 21 platser, varav 10 är reserverade för doktorander antagna till forskarskolan).

Anmälan sker till forskarskolans koordinator Sofia (sofia.rydh@soch.lu.se) senast 12 mars.

I första hand antas andra samverkansdoktorander och i andra hand övriga doktorander i socialt arbete. Kursen pågår mellan 15 mars och 28 maj och baseras på eget arbete samt två digitala kursinternat. Två bildskärmar behövs för att kunna delta i kursen.


Kursdatum

  • 17 mars 2021: Kursen öppnas och hemsida blir tillgänglig. 
  • 24 mars 2020: Presentation av en studie du är involverad i lämnas in.
  • 30 mars – 1 april 2021: Internat 1.
  • 22 april – 23 april: Internat 2.
  • 14 maj: Examinationsuppgift lämnas in.
  • 28 maj: Kommentar på egen uppgift lämnas in.
  • 11 juni: Bedömning sänds ut. 
  • 25 juni: Eventuella reviderade examinationsuppgifter ska sändas in. 
  • 30 juni: Kursen stängs. 


Kursdatum (PDF, 120 kB)