Kurs i kvantitativa forskningsmetoder

Vårterminen 2020


Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten erbjuder under vårterminen 2020 platser till en kurs i kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete, kursen ges via Lunds universitet med forskarskolans ambassadör Martin Bergström som kursföreståndare. Den finns fem platser till förfogande (totalt erbjuds 15 platser, varav 10 är reserverade för doktorander antagna till forskarskolan). Anmälan sker till forskarskolans koordinator Sofia (sofia.rydh@soch.lu.se).

I första hand antas andra samverkansdoktorander och i andra hand övriga doktorander i socialt arbete.
Kursen pågår mellan 17 mars och 29 maj och baseras på eget arbete samt två gemensamma kursinternat i Lund.

Kursplan (PDF, 147 kB)
Litteraturlista (PDF, 96 kB)
Kursdatum (PDF, 75 kB)