Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning

Politik, perspektiv och praktik i socialt arbete

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) erbjuder tillsammans med den nationella forskarskolan för socialt arbete (RSSW) och Linnéuniversitetet digitala föreläsningar utifrån tre teman.

Forskningsinitierad kunskapsutveckling

Kampen om kunskap i socialt arbete

Sune Sunesson
Lunds universitet
9 september 2022

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Den evidensbaserade praktikens framväxt, idéer och utgångspunkt

Morten Sager
Göteborgs universitet
23 september 2022

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Vägen framåt för en kunskapsbaserad praktik i socialt arbete

Tommy Lundström
Stockholms universitet
4 november 2022

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Den praktiknära kunskapsutvecklingen

Att ge rätt insats
Stöd till bättre kunskapsanvändning för bedömning och beslut inom socialtjänsten

Ulrica von Thiele Schwarz
Mälardalens universitet
9 december

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Hur kan forskning bidra till ökad nytta för brukare av välfärdstjänster?
Åsa Hedberg Rundgren
Äldrecentrum Stockholm

UTGÅR

Ersätts med:
Evikomp – utveckling av en kompetensutveckingsmodell
Gunilla Starräng
Matilda Spets
FoU centrum i Linköping

10 februari 2023 kl. 10.15-12

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få inbjudan och länk till respektive föreläsning.


Forskarstött utvecklingsarbete

Samproduktion, och ställningstaganden kring kunskapsutveckling för ett offensivt socialt arbete

Anna Gupta
University of London
10 mars 2023 kl. 10.15-12

Implementering – en nyckelfråga i utvecklingsarbete

Urban Markström
Umeå universitet
31 mars 2023 kl. 10.15-12

Brukarens roll för utveckling av praktik och kunskap i socialt arbete

Verner Denvall
Lunds universitet
14 april 2023 kl. 10.15-12

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få inbjudan och länk till respektive föreläsning.