Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning

Politik, perspektiv och praktik i socialt arbete

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) erbjuder tillsammans med den nationella forskarskolan för socialt arbete (RSSW) och Linnéuniversitetet digitala föreläsningar utifrån tre teman.

Forskningsinitierad kunskapsutveckling

Kampen om kunskap i socialt arbete

Sune Sunesson
Lunds universitet
9 september 2022

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Den evidensbaserade praktikens framväxt, idéer och utgångspunkt

Morten Sager
Göteborgs universitet
23 september 2022

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Vägen framåt för en kunskapsbaserad praktik i socialt arbete

Tommy Lundström
Stockholms universitet
4 november 2022

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Den praktiknära kunskapsutvecklingen

Att ge rätt insats
Stöd till bättre kunskapsanvändning för bedömning och beslut inom socialtjänsten

Ulrica von Thiele Schwarz
Mälardalens universitet
9 december

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Hur kan forskning bidra till ökad nytta för brukare av välfärdstjänster?
Åsa Hedberg Rundgren
Äldrecentrum Stockholm

UTGÅR

Ersätts med:
Evikomp – utveckling av en kompetensutveckingsmodell
Gunilla Starräng
Matilda Spets
FoU centrum i Linköping

10 februari 2023 kl. 10.15-12

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Forskarstött utvecklingsarbete

Samproduktion, och ställningstaganden kring kunskapsutveckling för ett offensivt socialt arbete

Anna Gupta
University of London
10 mars 2023 kl. 10.15-12

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Implementering – en nyckelfråga i utvecklingsarbete

Urban Markström
Umeå universitet
31 mars 2023 kl. 10.15-12

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få länk till inspelningen.


Brukarens roll för utveckling av praktik och kunskap i socialt arbete

Verner Denvall
Lunds universitet
14 april 2023 kl. 10.15-12

Skicka ett mail till info@forskarskolanfys.se för att få inbjudan och länk till respektive föreläsning.