Utmaningar och möjligheter i kvalitativa forskningsintervjuer – en förbisedd fråga i socialt arbete?

Utmaningar och möjligheter i kvalitativa forskningsintervjuer – en förbisedd fråga i socialt arbete?

Forskningsseminarium vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

13 december, kl 13.15-15.00.

Vad händer i mötet mellan forskare och intervjuperson när den intervjuade ber
om råd, vill träffas utanför forskningsprojektet eller uttalar självmordstankar? I
den kvalitativa forskningsintervjun är ofta forskaren ensam i att ta ställning och
agera utifrån olika situationer. Under detta seminarium kommer Julia Bahner
(Lunds universitet), Malin Lindroth (OsloMet, Storbyuniversitetet) och Sofia
Enell (Linnéuniversitetet) reflektera över utmaningar men också möjligheter som
de har mött i sina forskningsstudier som involverat personer ur olika
marginaliserade grupper. Deras analyser och reflektioner pekar på det etiskt
försvarbara i att erbjuda stöd och kunskap till forskningsdeltagare. Detta innebär
att egen (professions-) kunskap och egna känslor i mötet med
forskningsdeltagare behöver erkännas och betraktas som en resurs. För detta
behövs en mer komplex diskussion om forskarens ambivalenta roll, en
diskussion som behöver få ta mer plats i forskarutbildning och forskningsmiljöer
där forskning sker tillsammans med personer ur marginaliserade grupper.

Seminariet utgår från artiklarna:

Bahner, J., & Lindroth, M. (2023). Researchers With Benefits? Methodological and Ethical Challenges and Possibilities in Sexual Research Within Marginalised Populations. International Journal of Qualitative Methods 22, 1-10. https://doi.org/10.1177/16094069231171095

Enell, S. (2023). ‘Doing’ research relationships: reflections on a qualitative longitudinal project with young people leaving secure care. Nordic Social Work Research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2023.2188483

Utmaningar och möjligheter i kvalitativa forskningsintervjuer – en förbisedd fråga i socialt arbete?

Datum

dec 13 2023
Expired!

Tid

13:15 - 15:00

Mer info

Zoomlänk

Platser

Hybrid
Kategori
Zoomlänk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *