Slutseminarium Maria Svensson

Socialtjänstens stödgrupper för barn

Maria Svenssons (Lunds kommun, Lunds universitet) slutseminarium.

Stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld finns idag i många kommuner där det erbjuds som ett förebyggande stöd av socialtjänsten. Det har visat sig att det ofta är svårt att rekrytera barn till stödgrupper och därför är syftet med det här forskningsprojektet att undersöka hur barns vägar till deltagande i stödgrupperna ser ut. Hittills visar studien att ett stort hinder för barns deltagande är stigma och skamkänslor som är kopplad till förälderns problematik. Många familjer tvekar även att själva ta kontakt med socialtjänsten på grund av rädsla och den stigma som också är kopplad till socialtjänsten. Stödgruppsledares avstigmatiserande och skamreducerande strategier är därför mycket viktiga i rekryteringsarbetet, men även andra professionella som finns runt om i ”stödsystemet” såsom skolkuratorer, skolsköterskor och personal inom hälso- och sjukvården har en viktig roll som vägvisare till stödgrupper för barn.

Seminariet kommer att hållas på plats i Lund samt sändas digitalt.

Slutseminarium Maria Svensson

Datum

dec 15 2023
Expired!

Tid

10:15 - 12:00

Platser

Hybrid

Arrangör

Socialhögskolan, Lunds universitet
Webbplats
http://www.soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *