Slutseminarium Maria Grönte

Socialsekreterares strategier för att nå pappor med våldsproblematik

Maria Gröntes (Malmö universitet, Staffanstorps kommun) slutseminarium.

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om socialsekreterares utredningspraktik av pappors våld mot mammor vid en barnavårdsutredning. För att besvara forskningsfrågorna intervjuas socialsekreterare som genomför barnavårdsutredningar gällande pappans våld mot mamman. Pappor som har erfarenhet av detsamma intervjuas likaså.Tidigare forskning har framförallt fokuserat på våldsutsatta mammor och barn samt våldets konsekvenser. För att begränsa våldet, och få våldet att upphöra, behöver fokus även läggas vid det våldsförebyggande arbetet med våldsutövaren. Inom ett område där kunskap saknas bidrar denna studie med både teoretiska och empiriska/erfarenhetsgrundade kunskapsvinster som i förlängningen kan tillvaratas för att utforma mer ändamålsenliga riktlinjer i arbetet med våldsutövande fäder.

Seminariet kommer att hållas på plats i Malmö samt sändas digitalt. Mer information om tid och plats m.m kommer att publiceras vid senare tillfälle.

Slutseminarium Maria Grönte

Datum

nov 20 2023
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Malmö

Platser 2

Digitalt

Arrangör

Malmö universitet
Telefon
073-806 05 70
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *