Slutseminarium Linda Erlandsson

Äldres röster om nöjdhet

Linda Erlandssons (Kalmar kommun, Linnéuniversitetet) slutseminarium.
Kommentator: Annika Taghizadeh Larsson, Linköpings universitet.

Äldreomsorgen domineras av det individanpassade förhållningssättet, där utgångspunkten är att äldres behov och önskemål ska vara ledstjärna för verksamheten, men svårigheter kvarstår att individuellt anpassa omsorgen till äldres olika situation och önskemål i praktiken. Inom äldreomsorgen finns en hög ambition att uppnå den högsta nöjdheten, vilket mäts via Socialstyrelsens (2020) nationella brukarundersökning, “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Nöjdhet är svårfångat och det finns begränsat med forskning om nöjdhet inom äldreomsorgen ur äldres eget perspektiv samt hur äldreomsorgen kan utveckla sin verksamhet utifrån det. Studien utgår från äldres perspektiv med syfte att utifrån äldres röster fördjupa förståelsen för hur nöjdhet konstrueras och rekonstrueras i äldreomsorgens vardag vid särskilda boenden. Som en del av detta ingår att synliggöra och problematisera hur äldre påverkar och påverkas i vardagen inom ramen för boendets strukturer och relationer.

Kontakta info@forskarskolanfys.se för zoomlänk.

Slutseminarium Linda Erlandsson

Datum

feb 29 2024
Expired!

Tid

10:15 - 12:00

Platser

Hybrid
Linnéuniversitetet

Arrangör

Linnéuniversitetet
Webbplats
http://lnu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *