Slutseminarium Kerstin Tingberg

Jämlik social barnavård?

Kerstin Tingberg
samverkansdoktorand (Göteborgs universitet, Göteborgs Stad) presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt inför det slutliga licentiatseminariet.

Sedan år 2014 är socialtjänsten skyldig att inleda en utredning om det finns oro för att ett barn kan ha utsatts för våld av en närstående, samt bedöma barnets behov av stöd och hjälp på kort såväl som lång sikt. Det saknas idag nationell kunskap om ojämlikhetsmönster i socialtjänstens insatser inom barnavården. Studiens avsikt är att bidra till att fylla denna kunskapslucka.Forskningsprojektet tar avstamp i att alla barn som vistas och bor i Sverige har en lagstadgad rätt att få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor. Syftet med studien är att undersöka om det förekommer skillnader i socialtjänstens utredningsarbete, i bedömningar och i beslut om insats, som inte kan förklaras av det individuella barnets behov. Studien är en kvantitativ beskrivande studie med fokus på barn som anmälts till socialtjänsten under perioden 2018-2020 med anledning av att de berättat om utsatthet för fysiskt våld från förälder. Baserat på dokumenterade bakgrundsfaktorer i socialtjänstens akter avser studien att beskriva barnens individkaraktäristika, d.v.s. vilka barn och familjer som utreds. Dessutom ingår att beskriva vilka kontextuella och organisatoriska egenskaper som, tillsammans med barnets bakgrundsfaktorer, påverkar utredningsarbetet och beslutsfattandet.

Plats: Pilen (Pilgatan 19A, Göteborg).
Slutseminarium Kerstin Tingberg

Datum

mar 27 2024

Tid

09:15 - 12:00

Platser

Göteborg

Arrangör

Göteborgs universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *