Slutseminarium Christina Evaldsson

Systematisk kvalitetsutveckling i social barnavård

Christina Evaldssons (Jönköpings kommun och Linnéuniversitetet) slutseminarium.

Att systematisk kvalitetsutveckling är ett måste för socialtjänsten fastslås i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Kvalitetsutveckling strävar efter progression från nuläge till önskat läge. Det är givet att utveckling innebär förändring men inte självklart att förändring innebär förbättring. Trots goda intentioner riskerar förändringar att stanna vid att enbart vara förändrade arbetssätt. Frånvaron av forskning om systematisk kvalitetsutveckling inom det sociala barnavårdsfältet innebär att nödvändig guidning saknas. Projektet syftar därför till en fördjupad förståelse kring systematisk kvalitetsutveckling. Genom samskapande mellan forskare och praktiker skapas i projektet förutsättningar för ett gemensamt lärande där kunskapen direkt kommer verksamheten och dess användare till nytta.

Slutseminarium Christina Evaldsson

Datum

mar 27 2024
Expired!

Tid

13:15 - 15:00

Platser

Hybrid

Platser 2

Växjö
Linnéuniversitetet

Arrangör

Linnéuniversitetet
Webbplats
http://lnu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *