Slutseminarium Anna Hart

Reflektioner kring sexuella erfarenheter och gränsdragningar hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Anna Harts (Malmö stad & Malmö universitet) slutseminarium.

I detta projekt undersöks hur unga vuxna (18–35 år) med intellektuell funktionsnedsättning resonerar kring sina olika sexuella erfarenheter och vilket stöd de önskar från andra. Resultaten kommer redovisas genom en tematisk analys. Det aktuella forskningsprojektet utgår från två delar som kommer mynna ut i två artiklar. I den första delen är fokuset på målgruppens egna upplevelser kring samtycke och sexuella gränsdragningar.I den andra delen belyser jag vilka olika former av stöd målgruppen behöver från andra för att kunna ha trygga sexuella upplevelser. Den forskning som gjorts internationellt och nationellt inom området sexualitet och gränsdragningar hos personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar en stor kunskapslucka och ett stort behov av fortsatt forskning inom området. Genom det här projektet finns möjligheter att förbättra kunskapsläget exempelvis genom utbildningsmaterial hos de som stödjer målgruppen kring deras sexuella liv.

Plats: Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1 och digitalt.

Slutseminarium Anna Hart

Datum

maj 27 2024

Tid

13:15 - 18:00

Platser

Hybrid

Arrangör

Malmö universitet
Telefon
073-806 05 70
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *