Seminarium om tillämpad välfärdsforskning med Forte

Vill du veta mer om Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning? Den 22 oktober arrangerar Forte tillsammans med Lunds universitet ett seminarium om programmets inriktning och kommande utlysningar.

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Regeringen initierade därför Fortes tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Vid seminariet den 22 oktober berättar Forte mer om vad programmet syftar till och svarar på era frågor. Petra Björne, som har en praktiknära forskartjänst finansierad via programmet, berättar kort om sitt arbete. Dessutom presenterar Kerstin Svensson, professor vid Socialhögskolan i Lund, den forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten som finansieras av programmet och som drivs av Malmö universitet och Lunds universitet.

Anmälan sker här.

Seminarium om tillämpad välfärdsforskning med Forte

Datum

okt 22 2019
Expired!

Tid

09:30 - 11:30

Platser

Lund
Kategori