Sara Zoric slutseminarium

Berättelser om att leva med samtidig psykisk ohälsa och missbruk

Sara Zoric (Nybro kommun, Linnéuniversitetet) har sitt slutseminarium den 19/6 kl 10.15-12.00 i Kalmar och digitalt.

Om forskningsprojektet
Personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk är en grupp som riskerar att “hamna mellan stolarna”, främst på grund av det delade ansvaret mellan olika vårdgivare. Personerna själva beskriver sina liv som en utsatt social situation med komplex problematik inom flera av livets områden vilket gör att de många gånger är i behov av insatser från olika myndigheter och verksamheter. Min utgångspunkt är att det är nödvändigt att få en förståelse för den mening som samtidig psykisk ohälsa och missbruk tillskrivs av personerna själva. Personer som har erfarenhet av att leva med samtidig psykisk ohälsa och missbruk kan sprida kunskap och förståelse om sin livssituation genom sina berättelser. Denna studie har sin utgångspunkt i forskning om vardagslivet med samtidig psykisk ohälsa och missbruk samt om bidragande faktorer till återhämtning från samtidig psykisk ohälsa och missbruk.

Kontakta erik.weijmar@lnu.se för att få länk till seminariet.

Sara Zoric slutseminarium

Datum

jun 19 2024

Tid

10:15 - 12:00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *