Sara Zoric mittseminarium

Livsberättelser om att leva med samtidig psykisk ohälsa och missbruk

Sara Zoric (Linnéuniversitetet, Nybro kommun) har sitt mittseminarium den 14/3 kl 10.15-12. Kommentatorer är Philip Lalander och Louise Eriksson. Maila till info@forskarskolanfys.se för att få länk till seminariet.

Människor som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk är en grupp som riskerar att “hamna mellan stolarna”, främst på grund av det delade ansvaret mellan olika vårdgivare. Personerna själva beskriver sina liv som en utsatt social situation med komplex problematik inom flera av livets områden vilket gör att de många gånger är i behov av insatser från olika myndigheter och verksamheter. Min utgångspunkt är att det är nödvändigt, att vid sidan av kausala förklaringar, också få en förståelse för den mening som samtidig psykisk ohälsa och missbruk tillskrivs av personerna själva i deras berättelser om vardagen samt vad personerna själva anser har bidragit till deras återhämtning. Personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk kan sprida kunskap och förståelse om sin livssituation genom sina livsberättelser. Denna studie syftar till att, explorativt och utforskande, utöka kunskapen och förståelsen för målgruppens livssituation och vad personerna själva anser har bidragit till deras återhämtning med intentionen att i framtiden kunna tillgodose deras behov.

Sara Zoric mittseminarium

Datum

mar 14 2023
Expired!

Tid

10:15 - 12:00

Platser

Digitalt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *