Planseminarium Sara Larsson

Placerade barns berättelser om familjetillhörighet

Sara Larsson, doktorand vid institutionen för socialt arbete, presenterar sitt pågående forkningsprojekt. På planseminariet lägger doktoranden fram en fullständig avhandlingsplan, som bör innehålla en introduktion där forskningsproblemet introduceras och en precisering av avhandlingens syfte och frågeställningar, metod och genomförande samt etiska överväganden samt en preliminär tidsplan för arbetet.

Information om plats publiceras i oktober. Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om du önskar delta vid seminariet.

Placerade barns berättelser om familjetillhörighet

Målet för svensk barnavård är att placerade barn ska återvända till sina biologiska föräldrar så snart som möjligt. För en del barn blir dock tillvaron osäker vid hemkomsten och återplacering sker inom kort. Upprepade placeringar är en anledning till att barn har svårt att skapa långvariga känslomässiga relationer under uppväxten. Att klara steget ut i vuxenlivet från familjehemsvården kräver en stabil relation till en nära vuxen. Det är inte ovanligt att unga vuxna som tidigare bott i familjehem under uppväxten känner en besvikelse gentemot sina biologiska föräldrar. En stor andel har dessutom bara en eller ingen biologisk förälder kvar i livet. Studier visar också att socialtjänsten tar liten hänsyn i planeringen till varaktigheten i relationen mellan barn och familjehem. Syftet är att undersöka placerade barns egna berättelser om familjetillhörighet. Ett övergripande syfte är att förbättra kunskapsunderlaget vid planering och beslut inom familjehemsvården samt att utforska alternativa metoder vid barnsamtal.

Ordförande: Anette Skårner, institutionen för socialt arbete
Opponent: Moa Ireqvist, doktorand vid institutionen för socialt arbete

Planseminarium Sara Larsson

Datum

okt 27 2021
Expired!

Tid

10:15 - 12:00

Mer info

Mer information
Mer information

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *