Planseminarium Sofia Bergholtz

Självbestämmande och brukarmakt på LSS-boende –
Etiska dilemman i den brukarnära personalens arbetsvardag

Sofia Bergholtz, Malmö stad

Digitalt seminarium

Kommentator: lektor Hanna Egard, Malmö universitet

Missförhållanden vid LSS-boenden har de senaste åren uppmärksammats runt om i Sverige. Både brukare, personal och anhöriga uttrycker att vardagslivet för brukare på boenden inom LSS inte lever upp till målen om brukarnas möjlighet till självbestämmande, delaktighet samt jämlika och jämställda levnadsvillkor. Även om det finns kritik gällande brister i stöd, service och bemötande arbetar många kommuner med omstrukturering av personalens arbetssätt vid LSS-boenden. Frågan är vilken betydelse detta har för att komma tillrätta med de brister som påtalas? Det är väsentligt att undersöka hur den personal som arbetar närmast brukaren i boendet resonerar och arbetar kring brukarnas självbestämmande och av central betydelse för att forskningen kritiskt ska kunna synliggöra hur samhället kan minska förekomsten missförhållanden i framtiden.

Maila sofia.rydh@soch.lu.se för att anmäla dig till seminariet.

 

Planseminarium Sofia Bergholtz

Datum

sep 22 2021
Expired!

Tid

13:15 - 15:00

Mer info

Anmälan

Platser

Zoom
Anmälan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *