tecknad bild med ett barn omringat av läskiga fig

Planseminarium Martina Jensen

Vilken betydelse har det att jag är jag?
Om skolans orosanmälningar till socialtjänsten då oro finns om att ett barn far illa/riskerar att fara illa

Den 28 september kl. 10.15-12 har Martina Jensen (Linnéuniversitetet, Växjö kommun) sitt planseminarium. Seminariet kommer att vara på plats i Växjö med möjlighet till digitalt deltagande.

Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om du önskar delta vid seminariet.

För att barn ska utvecklas adekvat och må bra behöver barnet växa upp med trygga relationer, under trygga former och få omvårdnad. En förutsättning för att alla barn ska få möjlighet att må så bra som möjligt är att de barn som behöver stöd och hjälp behöver synliggöras. Alla som i sitt arbete möter barn är skyldiga att anmäla till socialtjänsten då de misstänker att ett barn riskerar att fara illa. I min planerade studie intresserar jag mig för de orosanmälningar skolpersonal gör till socialtjänsten när skolpersonal misstänker att barn far illa/riskerar att fara illa. Mer specifikt önskar jag rikta fokus mot vilken betydelse elevens och föräldrarnas kön, etnicitet och klass har då skola gör alternativt inte gör orosanmälan till socialtjänsten. Förenklat utryckt, vilken betydelse tillskriver skolpersonal elevens och hens föräldrars kön, klass och etnicitet då skolpersonal blir orolig alternativt inte orolig för ett barn? Skolans orosanmälningar till socialtjänsten är ett område där det finns kunskapsluckor och som ännu har många frågor att besvara.

Planseminarium Martina Jensen

Datum

sep 28 2022
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Digitalt

Arrangör

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Telefon
0738060570
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *