illustration av ett träd med målande händer istället för blad

Planseminarium Louise Eriksson

Barns välbefinnande och delaktighet i socialtjänstens tidiga samordnade insatser – En studie med medskapande i fokus

Louise Eriksson (Linnéuniversitetet, Växjö kommun) presenterar sin planerade studie.

Plats: meddelas senare.

Studier visar på barn och ungas bristande delaktighet kring beslut och insatser samt att delaktighet är svårt att införliva i det sociala arbetets praktik. Parallellt med diskussioner avseende barns delaktighet står tidiga och samordnade insatser alltmer i fokus där samverkan mellan olika instanser betonas för att förebygga ohälsa och social problematik. Men även för att främja barns välbefinnande. Forskning visar att välbefinnande är ett svårdefinierat begrepp som riskerar förmedla en förenklad förståelse av barns upplevelse av välbefinnande som snarare bygger på vuxnas bilder än barnens egna. Syftet med min studie är att, med stöd av en medskapande forskningsdesign, lyfta fram barns förståelser av välbefinnande samt hur detta kan sättas i relation till tidiga samordnade insatser. Tanken är att en medskapande kunskapsprocess kan stödja en gemensam förståelse av välbefinnande och tidiga samordnade insatser för barn, familjer och professionella. Men även att detta kan motverka en alltför stark konsensus mellan professionella där barn och familjers upplevelsevärld riskeras att tappas bort.

Planseminarium Louise Eriksson

Datum

feb 28 2023
Expired!

Tid

09:30 - 11:30

Platser

Digitalt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *