spindelnät med vattendroppar på i lila ton

Planseminarium Emma Rindeskog

Barns rätt till både skydd och kontakt – Hur vårdnadshavare förstår och hanterar råd och instruktioner i en barnavårdsutredning

Den 29 september kl. 10.15-12 har Emma Rindeskog (Malmö universitet, Ludvika kommun) sitt planseminarium. Seminariet är helt digitalt.

Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om du önskar delta vid seminariet.

Barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar, men också att skyddas från kontakt som riskera att skada deras hälsa. Många barnavårdsutredningar handlar om att utreda barnets behov av att skyddas från en av sina vårdnadshavare, vilket aktualiserar frågan om barnets fortsatta kontakt med den föräldern. I detta framträder ett spänningsfält mellan rättigheterna ”skydd” och ”kontakt”, vilket såväl socialsekreterare som vårdnadshavare ställs att bedöma och hantera. I barnavårdsutredningar väcks därmed frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Socialsekreterare som utreder barns behov av skydd gör fortlöpande avvägningar och bedömningar, som kommuniceras med barnets vårdnadshavare under olika delar av utredningsprocessen. Studien avser att undersöka hur vårdnadshavare uppfattar och förstår information och instruktioner från socialsekreterare samt vad de som vårdnadshavare förväntas göra för att ta sitt ansvar för barnets rätt till skydd och kontakt. Studien hoppas även kunna omfatta hur vårdnadshavare agerat gällande vårdnad, boende och umgänge.

Planseminarium Emma Rindeskog

Datum

sep 29 2022
Expired!

Tid

10:15 - 12:00

Platser

Digitalt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *