Möt FYS doktorander – ungas tramadolmissbruk & flytten till äldreboende

Möt forskarskolans doktorander Kristin Arve och Linda Arvidsson i ett samtal om deras pågående och tänkta forskningsprojekt, hur det är att kombinera forskarstudier på halvtid med arbetet i socialtjänsten och de kommande planerna för både forskningsprojekten och kunskapsutvecklingen i socialtjänsten.

 

Möteslänk: http://lu-se.zoom.us/j/66781283058

 

UNGAS TRAMADOLMISSBRUK
I socialtjänsten i Lunds kommun arbetar Kristin som socialsekreterare för unga 18 till 24 år, vilket innebär att hon utreder deras behov av insatser och följer upp dessa.
Under de senaste åren har det smärtstillande opiodläkemedlet tramadol blivit en allt mer populär drog bland unga i Sverige, som medför risker för både hälsa och beroende. I sitt arbete i socialtjänsten möter Kristin ofta individer med denna drogproblematik och det saknas i nuläget studier kring processen de unga genomgår i strävan efter att bli drogfria.
Fokus ligger bland annat på vilken mening de unga tillskriver drogen, vilka förhållningssätt till stöd- och behandlingsinsatser som framträder i deras berättelser, samt vilka faktorer och händelser som lyfts fram som betydelsefulla i processen.

 

FLYTTEN TILL ÄLDREBOENDE
Inom äldreomsorgen i Malmö stad arbetar Linda som utvecklingssekreterare på avdelningen där biståndshandläggarna arbetar, vilket innebär att hon arbetar med de socionomer som tar beslut om man har rätt att få flytta till äldreboende enligt socialtjänstlagen.
Att flytta till ett äldreboende innebär en stor förändring som är mer eller mindre motiverad eller efterlängtad. I samband med eller inför att individen får ett erbjudande om boende kommer insikten kring att inte längre kunna klara sig i sitt eget hem som ofta genererar stress. Linda vill i sitt forskningsprojekt undersöka hur individen hanterar dessa stressfaktorer och övergången till det livet på det nya boendet. Frågor som är aktuella inom ramen för forskningsprojektet är just nu,

 

  • Kan brukaren hitta sätt att känna förtroende för verksamheten och uppleva att det blir en bra lösning?
  • Känner brukaren sig delaktig i flyttprocessen och får denne den hjälp de anser sig behöva för att uppleva en känsla av värdighet och kunna gå igenom även denna kris i livet?
  • Är anhöriga och personal behjälpliga med att stötta brukaren hantera situationen, och om de är det, är frågan på vilket sätt?

 

Båda forskningsprojekten är i sitt inledande skede vilket innebär att det ännu inte finns några svar utan snarare en samling frågor som Kristin och Linda hoppas på att genom sina kombinerade studier och yrkesverksamhet kunna besvara. Detta tillfälle kommer att ge en inblick i hur det är att forska och den bakomliggande viljan och intresset i att söka efter fördjupad kunskap inom dessa områden.

 

Ansökningsperioden för forskarskolans sista utlysning öppnar idag 1 december och är öppen t.o.m. 1 mars 2021. Forskningsprojekt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden välkomnas.

För att ansluta till mötet krävs Zoom mötesklient, som går att ladda ner här: https://zoom.us/download 

Inbjudan i PDF-format
Möt FYS doktorander – ungas tramadolmissbruk & flytten till äldreboende

Datum

dec 01 2020
Expired!

Tid

11:00 - 12:00

Mer info

Möteslänk

Platser

Zoom

Arrangör

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Telefon
0738060570
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se
Möteslänk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *