Mittseminarium Sofia Bergholtz

Etiska dilemman på LSS-boende

Med Sofia Bergholtz (Malmö universitet, Malmö stad)

Att alla människor, oavsett förmågor, ska ha möjlighet att bestämma över sina egna liv är något som de allra flesta är överens om! I denna studie undersöks baspersonals förståelse av komplexiteten i att stötta självbestämmandet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism som i gruppboende. LSS-boenden är en komplex arbetsmiljö. Vardagliga sysslor involverar en-mot-en-situationer vilka kräver snabba mikrobeslut som innehåller etiska dilemman. Analysen diskuterar hur denna komplexitet är särskilt synlig i situationer av stress eller risker för fara som även påverkar andra negativt. Det är en fin linje mellan att motivera – det vill säga att stödja och vägleda en annan persons självbestämmande – utan att manipulera – det vill säga kontrollera och begränsa. Resultaten visar att hanteringen av etiska dilemman utgör en större del av personalens dagliga arbete. Det är ett uppdrag som tenderar att förbises i socialpolitiken och som därför, till stor del, lämnas åt praktikerna att lösa. Målet är att studien är att belysa ett ´tyst’ område och bidra med nyttig kunskap till gagn för både verksamhets- och utbildningsanordnare och därmed också för brukare och personal.

Ordförande är Kristofer Hansson, docent. Malmö universitet.
Kommentator: Sara Hultqvist, doktor. Linnéuniversitetet

Seminariet går på plats i Malmö och sänds även digitalt.
Kontakta info@forskarskolanfys.se för att få länk.

Mittseminarium Sofia Bergholtz

Datum

maj 24 2023
Expired!

Tid

13:15 - 15:00

Platser

Hybrid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *