skugga av familj med hundar

Mittseminarium Sara Larsson

Placerade barns berättelser om familjetillhörighet

Sara Larsson, samverkansdoktorand vid Göteborgs universitet och Göteborgs Stad. presenterar sitt pågående forkningsprojekt.

Målet för svensk barnavård är att placerade barn ska återvända till sina biologiska föräldrar så snart som möjligt. För en del barn blir dock tillvaron osäker vid hemkomsten och återplacering sker inom kort. Upprepade placeringar är en anledning till att barn har svårt att skapa långvariga känslomässiga relationer under uppväxten. Att klara steget ut i vuxenlivet från familjehemsvården kräver en stabil relation till en nära vuxen. Det är inte ovanligt att unga vuxna som tidigare bott i familjehem under uppväxten känner en besvikelse gentemot sina biologiska föräldrar. En stor andel har dessutom bara en eller ingen biologisk förälder kvar i livet. Studier visar också att socialtjänsten tar liten hänsyn i planeringen till varaktigheten i relationen mellan barn och familjehem. Syftet är att undersöka placerade barns egna berättelser om familjetillhörighet. Ett övergripande syfte är att förbättra kunskapsunderlaget vid planering och beslut inom familjehemsvården samt att utforska alternativa metoder vid barnsamtal.

Plats: Pilen (Pilgatan 19a, Göteborg)

Maila info@forskarskolanfys.se för att få länk för digitalt deltagande på seminariet.

Mittseminarium Sara Larsson

Datum

okt 04 2023
Expired!

Tid

10:15 - 12:00

Platser

Hybrid

Arrangör

Göteborgs universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *