en illustration av en kvinna med mörkt hår som stoppar en knytnäve

Mittseminarium Lisa Norén

Våld i nära relation – riskfaktorer för utövande

Lisa Noréns (Lunds universitet, Helsingborgs stad) mittseminarium

Våld i nära relation är ett samhällsproblem som skapar mycket lidande. Socialtjänsten är en instans i samhället som har ett stort ansvar för att hjälpa de familjer där våldet förekommer och har utöver att bistå med hjälp i den akuta fasen även ett ansvar för att arbeta förebyggande mot våldet på olika samhällsnivåer. För att kunna arbeta förebyggande behövs dock kunskap om vilka riskfaktorer som finns för att utöva våld i nära relation, detta för att kunna rikta arbetet mot rätt håll.Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur forskning gällande riskfaktorer för våldsutövande ser ut samt att sammanställa den forskning som finns utifrån en kategorisering av olika slags riskfaktorer. Vidare är syftet att undersöka hur socialsekreterare använder riskfaktorer för våldsutövande i bedömningen av risk för utövande av våld i nära relation. Forskningsprojektet kommer att genomföras genom en litteraturstudie samt genom experimentella vinjetter – en metod som kan användas för att studera bedömningar.

Mittseminarium Lisa Norén

Datum

mar 15 2024

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Lund

Arrangör

Socialhögskolan, Lunds universitet
Webbplats
http://www.soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *