Mittseminarium Linda Erlandsson

Mittseminarium

Äldres röster om nöjdhet
Linda Erlandsson, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet
Kommentatorer är Sara Hultqvist och Ellen Sverkersson.

Äldreomsorgen domineras av det individanpassade förhållningssättet, där utgångspunkten är att äldres behov och önskemål ska vara ledstjärna för verksamheten, men svårigheter kvarstår att individuellt anpassa omsorgen till äldres olika situation och önskemål i praktiken. Inom äldreomsorgen finns en hög ambition att uppnå den högsta nöjdheten, vilket mäts via Socialstyrelsens (2020) nationella brukarundersökning, “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Nöjdhet är svårfångat och det finns begränsat med forskning om nöjdhet inom äldreomsorgen ur äldres eget perspektiv samt hur äldreomsorgen kan utveckla sin verksamhet utifrån det. Studien utgår från äldres perspektiv med syfte att belysa och analysera äldres upplevelser av hur nöjdhet konstrueras i kontexten av en individanpassad och institutionaliserad äldreomsorg vid särskilda boenden. Ytterligare ett syfte är att få kunskap om hur nöjdhet kan identifieras, dokumenteras och följas upp i det nära vård-och omsorgsarbetet, för att bidra till en individanpassad omsorg som de äldre är nöjda med.

Mittseminarium Linda Erlandsson

Datum

feb 14 2023
Expired!

Tid

13:15 - 15:00

Platser

Digitalt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *