Universum och skugga av person som tittar upp

Mittseminarium Johan Assarsson

Vem bryr sig om meningen med livet? En studie om existentiella livsvillkor och HVB-placerade ungdomar

Johan Assarssons (Lunds kommun, Lunds universitet) mittseminarium 

Denna studie syftar till att tolka hur ungdomar som är placerade på hem för vård eller boende (HVB) beskriver och förstår sina liv med fokus på existentiella frågor. Hur ungdomar bearbetar frågor om meningen med livet, ensamhet, frihet och döden påverkar deras identitetsutveckling och psykiska hälsa. Hur HVB-placerade ungdomar uttrycker existentiella frågor och på vilket sätt det hanteras av personal är dock relativt okänt ur ett forskningsperspektiv. Förhoppningen är att studien ska bidra till en bättre förståelse av dessa frågors betydelse i arbetet med placerade ungdomar.

Mittseminarium Johan Assarsson

Datum

maj 15 2024

Tid

10:15 - 12:00

Platser

Lund

Arrangör

Socialhögskolan, Lunds universitet
Webbplats
http://www.soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *