Mittseminarium Anna Hart

Sexuella erfarenheter och gränsdragningar hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Varje människa har rätt till säkra och trygga sexuella relationer utan tvång. Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning tillhör en minoritetsgrupp och forskning indikerar att flera sexuella sårbarhetsfaktorer kan förekomma jämfört med hos övrig befolkning. Forskning indikerar att det på gruppnivå generellt finns en sämre kunskap kring sexualitet men den kan också skilja sig åt på individnivå. Målgruppens kognitiva svårigheter kan innebära att de får svårt att tolka och förstå sociala koder som utspelas i ett sexuellt samspel, men situationerna kan även påverkas av personens levda erfarenheter kring sexualitet och relationer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är ofta beroende av stöd från andra för att klara sin vardag vilkas normer kopplat till sexualitet och funktionsnedsättning riskerar att påverka målgruppen. Detta kan exempelvis innebära att de inte blir uppmärksammade när de utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja och att deras sexualitet problematiseras av andra, vilket också får stöd i tidigare forskning. Detta projekt avser att undersöka genom kvalitativa individuella intervjuer hur unga vuxna (18–35 år) med intellektuell funktionsnedsättning resonerar kring sina olika sexuella erfarenheter. Projektet kommer även undersöka hur deltagarna önskar bli bemötta av samhällets aktörer. Resultaten planeras att redovisas genom en tematisk analys.

Kommentator
Docent Sara Högdin, Högskolan i Halmstad

Ordförande
Biträdande professor Charlotta Holmström, Malmö universitet

Anmälan
Kontakta Malin Idvall, adminisitrativ assistent vid Malmö universitet.

Mittseminarium Anna Hart

Datum

jun 08 2023
Expired!

Tid

09:15 - 11:00

Platser

Malmö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *