Mellanseminarium Petra Höglund

Kunskap och lärande genom systematisk uppföljning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga

Den 12 oktober kl. 10-12 har Petra Höglund (Linnéuniversitetet, Växjö kommun) sitt mittseminarium.
Seminariet kommer att vara på plats med möjlighet till digitalt deltagande.

Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om du önskar delta vid seminariet.

Det sociala arbetets verksamhetsområden är komplexa och ställer ständiga krav på ny kunskap och dess tillämpning i praktiken, för att kunna möta de behov som finns. Att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser kan förstås som ett sätt att utveckla en evidensbaserad praktik (EBP). En sådan praktik bygger på tanken om att professionellt arbete, dess insatser och de metoder som används bör baseras på systematisk och tillförlitlig kunskap. En mängd tidigare studier på området har dock visat på svårigheter i att förverkliga EBP inom socialt arbete, bland annat gällande brister i att tillvarata kunskaper från socialtjänstens verksamheter. En möjlig lösning ses i lokal systematisk uppföljning av insatser på individ- och gruppnivå, och att använda resultaten för verksamhetsutveckling. I den statliga utredningen om framtidens socialtjänst föreslås dessutom att det införs ett lagkrav på den typen av uppföljning. Syftet är att studera vad systematisk uppföljning (SU) av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och familj kan innebära när det genomförs i praktiken. Öppenvårdsverksamheter i två kommuner studeras för att förstå hur SU genomförs, vilken kunskap som skapas och hur kunskapen kommer till användning i praktiken. I de studerade verksamheterna används två olika modeller med skilda utgångspunkter för SU – LOKE (Lokal Evidens) och FIT (Feedback-informed treatment). Studiens resultat förväntas kunna bidra med ökad kunskap och förståelse för hur SU kan användas inom socialtjänsten.

Mellanseminarium Petra Höglund

Datum

okt 12 2021
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Zoom

Platser 2

Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *