Mellanseminarium Christina Evaldsson

Systematisk kvalitetsutveckling i social barnavård

Den 3 maj kl. 10-12 har Christina Evaldsson (Linnéuniversitetet, Växjö kommun) sitt mellanseminarium. Seminariet kommer att vara på plats med möjlighet till digitalt deltagande.

Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om du önskar delta vid seminariet.

Att systematisk kvalitetsutveckling är ett måste för socialtjänsten fastslås i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Kvalitetsutveckling strävar efter progression från nuläge till önskat läge. Det är givet att utveckling innebär förändring men inte självklart att förändring innebär förbättring. Trots goda intentioner riskerar förändringar att stanna vid att enbart vara förändrade arbetssätt. Frånvaron av forskning om systematisk kvalitetsutveckling inom det sociala barnavårdsfältet innebär att nödvändig guidning saknas. Projektet syftar därför till en fördjupad förståelse kring systematisk kvalitetsutveckling. Genom samskapande mellan forskare och praktiker skapas i projektet förutsättningar för ett gemensamt lärande där kunskapen direkt kommer verksamheten och dess användare till nytta.

Mellanseminarium Christina Evaldsson

Datum

maj 03 2022
Expired!

Tid

13:15 - 15:15

Platser

Zoom

Platser 2

Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *