Mellanseminarium Maria Svensson

Socialtjänstens stödgrupper för barn

Maria Svensson, samverkansdoktorand vid Lunds universitet och Lunds kommun presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt.

Kommentator på seminariet är Torbjörn Hjort.

Stödgrupper för barn till föräldrar med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller i familjer där det förekommit våld har blivit ett vanligt inslag i socialtjänstens öppenvård. Tidigare forskning har visat att det är svårt att rekrytera barn till stödgrupper, bland annat på grund av föräldrars rädsla för att bli dömd för sin sjukdom/problematik. I det här projektet är därför syftet att fördjupa kunskapen om hur barns deltagande kommer till stånd och hur stödgrupper arbetar för att underlätta för familjer att söka stöd. Syftet är också att få en fördjupad förståelse för hur mål och innehåll i socialtjänstens stödgrupper för barn tolkas av professionella, föräldrar och barn.

Seminariet kommer att hållas både på plats och digitalt.

Mellanseminarium Maria Svensson

Datum

sep 16 2022
Expired!

Tid

13:15 - 15:00

Platser

Digitalt

Arrangör

Socialhögskolan, Lunds universitet
Webbplats
http://www.soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *