Mellanseminarium Maria Grönte

Socialsekreterares strategier för att nå pappor med våldsproblematik

Maria Grönte (Malmö universitet, Staffanstorps kommun)

Plats: Meddelas senare.

Kommentator: Veronica Ekström

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om socialsekreterares utredningspraktik av pappors våld mot mammor vid en barnavårdsutredning. För att besvara forskningsfrågorna intervjuas socialsekreterare som genomför barnavårdsutredningar gällande pappans våld mot mamman. Pappor som har erfarenhet av detsamma intervjuas likaså.Tidigare forskning har framförallt fokuserat på våldsutsatta mammor och barn samt våldets konsekvenser. För att begränsa våldet, och få våldet att upphöra, behöver fokus även läggas vid det våldsförebyggande arbetet med våldsutövaren. Inom ett område där kunskap saknas bidrar denna studie med både teoretiska och empiriska/erfarenhetsgrundade kunskapsvinster som i förlängningen kan tillvaratas för att utforma mer ändamålsenliga riktlinjer i arbetet med våldsutövande fäder.

Mellanseminarium Maria Grönte

Datum

okt 21 2022
Expired!

Tid

09:15 - 11:00

Platser

Digitalt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *