Mellanseminarium Lejla Mesinovic Klecina

En studie om frontlinjearbete med orosanmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården

Lejla Mesinovic Klecina, samverkansdoktorand (Göteborgs universitet, Göteborgs Stad) presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt.

Ordförande vid seminariet: Tina Olsson, institutionen för socialt arbete, GU.

Opponent vid seminariet: Helena Johansson, institutionen för socialt arbete, GU.

I forskningsprojektet riktas intresset mot att söka kunskap om frontlinjepraktik inom den sociala barn- och ungdomsvården där orosanmälningar tas emot, ges mening, kategoriseras, utreds eller avskrivs. Den praktik som kallas förhandsbedömningar. Forskningsintresset tar avstamp i att alla orosanmälningar inte per automatik leder till att utredning inleds samt att den initiala bedömningen omges, med nödvändighet, av en hög grad av osäkerhet. Studien syftar till att utforska hur det går till när socialsekreterare på frontlinjen av den sociala barn- och ungdomsvården tar emot orosanmälningar; hur de definierar, och bedömer och hur anmälningar ska hanteras. Genom att observera socialsekreterare på två mottagningsenheter i det dagliga arbetet, och intervjua dem och deras arbetsledare, försöker jag förstå hur socialsekreterarnas oro för barn och familjer formas.

Plats: Pilen (Pilgatan 19a, Göteborg) och digitalt via Zoom
Kontakta koordinator Sofia Rydh för länk.

Mellanseminarium Lejla Mesinovic Klecina

Datum

sep 07 2022
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Mer info

Mer information

Platser

Digitalt

Arrangör

Göteborgs universitet
Mer information

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *