fbpx

Mellanseminarium Kristin Arve

Unga och tramadol – berättelser om att försöka sluta

Kristin Arve, samverkansdoktorand (Lunds universitet, Lunds kommun) presenterar sin pågående forskningsstudie.

Plats: Eden (sal: Ed235) och digitalt via Zoom.

Den illegala användningen av narkotikaklassade läkemedel bland unga uppmärksammas som ett växande problem, där opioidläkemedlet tramadol dominerar. Drogen har utöver smärtlindrande både antidepressiva och uppiggande effekter, vilket gör att den kan användas i flera olika syften. Tramadol kommer ofta tidigt in i drogkarriären jämfört med andra opioidpreparat så som heroin, men kan medföra toleransutveckling och abstinensbesvär på liknande sätt. Detta kan i sin tur innebära särskilda utmaningar i att försöka sluta med drogen. Det behövs en ökad förståelse kring hur unga med erfarenhet av problem med tramadol själva upplever sin situation, något jag vill bidra till genom denna studie. I den ena delen av studien ligger fokus på vilken mening tramadol har haft i de ungas liv och hur de sätter detta i relation till övrig droganvändning.I den andra delen av studien riktas uppmärksamhet mot de ungas berättelser om att försöka sluta med tramadol. Jag är bland annat intresserad av vilka omständigheter och händelser som de omtalar som betydelsefulla, samt vilka förhållningssätt gentemot olika behandlingsinsatser som framträder i deras berättelser.

Mellanseminarium Kristin Arve

Datum

jun 03 2022

Tid

10:00 am - 12:00 pm

Mer info

Mer information

Arrangör

Socialhögskolan, Lunds universitet
Webbplats
http://www.soch.lu.se
Mer information

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.