Licentiatseminarium Kristin Arve

Unga och tramadol

Kristin Arves (Lunds universitet, Lunds kommun) licentiatseminarium.

Den illegala användningen av narkotikaklassade läkemedel bland unga uppmärksammas som ett växande problem, där opioidläkemedlet tramadol dominerar. Drogen har utöver smärtlindrande både antidepressiva och uppiggande effekter, vilket gör att den kan användas i flera olika syften. Tramadol kommer ofta tidigt in i drogkarriären jämfört med andra opioidpreparat så som heroin, men kan medföra toleransutveckling och abstinensbesvär på liknande sätt. Detta kan i sin tur innebära särskilda utmaningar i att försöka sluta med drogen. Det behövs en ökad förståelse kring hur unga med erfarenhet av problem med tramadol själva upplever sin situation, något jag vill bidra till genom denna studie. I den ena delen av studien ligger fokus på vilken mening tramadol har haft i de ungas liv och hur de sätter detta i relation till övrig droganvändning.I den andra delen av studien riktas uppmärksamhet mot de ungas berättelser om att försöka sluta med tramadol. Jag är bland annat intresserad av vilka omständigheter och händelser som de omtalar som betydelsefulla, samt vilka förhållningssätt gentemot olika behandlingsinsatser som framträder i deras berättelser.

Plats: Socialhögskolan, Lunds universitet (128, hörsalen) och digitalt.

Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om du önskar medverka på seminariet.

Länk till licentiatavhandlingen.

Licentiatseminarium Kristin Arve

Datum

okt 20 2023
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Platser

Lund

Platser 2

Digitalt

Arrangör

Socialhögskolan, Lunds universitet
Webbplats
http://www.soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *