- Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten