Frågor & Feedback

Den 8 februari kl 12.00 bjuder forskarskolans två av forskarskolans ambassadörer Sofia Enell och Åsa Söderqvist Forkby in till ett möte för dig som har frågor eller vill få feedback på din forskningsidé. En forskningsplan omfattande cirka 3 sidor ska bifogas i ansökan och du kan ta stöd av våra ambassadörer för att utveckla din plan.

kl 13-13.30 frågestund
kl 13.30-14.00 feedback på forskningsidé
Här hjälper vi dig med svar på frågor som:
  • Vad är bra att tänka på inför ansökan?
  • Vad ska ingå i ansökan?
  • Hur ser ansökningsprocessen ut?
  • På vilket sätt kan jag få hjälp med att utveckla min forskningsidé?

MÖTESLÄNK: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Yod-irqD4vG9BNSjlRDKm-MoOvyNa4zRfE

Den 1 december lyses de 12 sista platserna till forskarskolan ut, där forskningsprojekt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden välkomnas. Ansökningsperioden är öppen till och med 1 mars 2021 och därefter startar studierna till höstterminen 2021.

Forskarutbildningen bedrivs på halvtid under fyra år och som forskarstuderande medarbetare behåller du din lön och anställning i socialtjänsten, forskarskolan går även in och finansierar 50 % av lönen under studietiden, dvs 25 % av heltidslönen.

Syftet med forskarskolan är att bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten och att stärka kopplingen mellan universitet och socialtjänst, för att på så sätt öka förutsättningarna för praktiknära forskning. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken.

Forskarskolan drivs i nära samarbete med de deltagande kommunerna och kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Genom deltagandet får hela arbetsplatsen kontinuerlig tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Forskarskolans ambassadörer är forskare vid forskarskolans medverkande lärosäten och förutom att hjälp till att sprida ordet om forskarskolan finns de som stöd i att utifrån en forskningsidé formulera forskningsplanen som ska bifogas i ansökan till forskarskolan.

Varmt välkommen den 8 februari!

 

Frågor & Feedback

Datum

feb 08 2021
Expired!

Tid

12:00 - 13:00

Mer info

Möteslänk

Platser

Zoom

Arrangör

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Telefon
0738060570
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se
Möteslänk