European Regional Congress on Child Abuse and Neglect 2024

Kongressen European Regional Congress on Child Abuse and Neglect 2024 arrangeras nu för första gången i Sverige. Nationellt kunskapscentrum Barnafrid står värd för kongressen och 600 internationella experter väntas att delta. 

Bakom kongressen står ISPCAN, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect som är ett tvärvetenskapligt samfund för professionella som arbetar med barn som far illa. Kongressen har inte arrangerats i Norden sedan 2011 och Uppsala blir första tillfället i Sverige, någonsin. Syftet är att belysa aktuella behov och lösningar gällande våld mot barn i tider av kris och krig.

Värd för kongressen i Sverige är Nationellt kunskapcentrum Barnafrid vid Linköpings universitet i samarbete med flera svenska aktörer, däribland Uppsala universitet. Kongressen arrangeras den 18–22 augusti 2024 på Uppsala Konsert

European Regional Congress on Child Abuse and Neglect 2024

Datum

aug 18 - 22 2024

Tid

All Day

Platser

Uppsala
Uppsala Konsert & Kongress
Kategori

Arrangör

Barnafrid - nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
Webbplats
https://liu.se/forskning/barnafrid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *