Skuggor av sju barn som håller varandra i hand

Barns uppfattningar om socialtjänsten

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om barns uppfattningar om socialtjänsten

Under detta Forsa-seminarium presenteras ett praktiknära forskningsprojekt med fokus på barn och unga. I projektet har forskare följt ett kommunalt utvecklingsarbete som syftade till att skapa en känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga. Utvecklingsarbetet initierades efter att ett lokalt brukarråd för placerade ungdomar hade påtalat brister i socialtjänstens information till barn och unga. Ett strukturerat stöd för undervisning om socialtjänsten testades i sju kommunala grundskolor. Studien belyser dels hur elevernas kunskap om och attityder till socialtjänsten såg ut och hur denna bild förändrades efter genomförd undervisning, dels hur eleverna själva såg på den information om socialtjänsten som undervisningen förmedlade och vilka lärdomar de menar att undervisningen har inneburit för dem. Studien bidrar även med viktig kunskap om hur barn och unga ser på möjliga vägar till hjälpsökande vid social utsatthet.

Studien har publicerats i Socialvetenskaplig Tidskrift. Här finner du länk till abstract och artikel: https://socvet.se/article/view/4415

Tre inbjudna gäster berättar om sina erfarenheter från den genomförda studien:

Ylva Spånberger Weitz, följeforskare, verksam vid Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Maja Hagström, medforskare och tidigare processledare Soc för unga, verksam vid Storsthlm

Zhané Taylor, medprocessledare Soc för unga samt Unga röster i Soc

VÄLKOMNA till seminariet som genomförs via Zoom den 16/3, 2023 kl. 17.00 – 18.30.

Seminariet är öppet för alla med intresse för dessa frågor.

Om du har några frågor, kontakta: ann-sofie.bergman@socarb.su.se

Zoom-länk till seminariet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67439331329

Barns uppfattningar om socialtjänsten

Datum

mar 16 2023
Expired!

Tid

17:00 - 18:30

Platser

Digitalt
Kategori
Forsa Stockholm

Arrangör

Forsa Stockholm
Webbplats
http://www.forsa.nu/avdelningar/stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *