Licentiatseminarium Annica Markström

Barn och ungas delaktighet och aktörskap i mötet med socialtjänstens öppenvård

Annica Markström (Malmö universitet, Malmö stad).

Socialtjänstens öppenvård bedriver förändringsarbete med familjer i syfte att skapa bättre förhållanden för barnen. Syftet med denna studie är att undersöka barn och ungas erfarenheter av att familjen erhåller en behandlingsinsats som ska stärka föräldraförmågan, samt utforska barns aktörskap i mötet med socialtjänstens öppenvård och delaktighet i behandlingsinsatsen. Att öka kunskapen kring barns erfarenheter av socialtjänstens behandlingsinsatser, samt kunskapsutvecklingen om barns aktörskap och delaktighet i behandlingsprocessen är viktiga frågor för socialtjänsten idag och i synnerhet för de barn som kommer i kontakt med myndigheten.

Mer information kring tid och plats publiceras vid senare tillfälle.

Licentiatseminarium Annica Markström

Datum

maj 08 2024

Platser

Hybrid

Platser 2

Digitalt

Platser 3

Malmö

Arrangör

Malmö universitet
Telefon
073-806 05 70
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *