Vi välkomnar forskarskolans 10 första doktorander

Vid terminsstarten i september välkomnade forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten 10 doktorander från åtta kommuner som under fyra år ska studera på halvtid till licentiatexamen. Återstående tid kommer de att fortsätta vara yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Denna antagning riktade sig främst mot forskningsprojekt rörande barn, unga och familj och inom de utvalda projekten finns bland annat frågor som rör barns delaktighet, effekter och systematisk uppföljning av behandlingsinsatser, drogmissbruk bland ungdomar samt utredning av föräldrar som utövar våld.

De åtta kommuner kommer att delta i forskarskolan är Lunds kommun med två stycken doktorander, Göteborgs stad med två stycken doktorander sedan Malmö, Svenljunga, Jönköping, Staffanstorp, Växjö och Ekerö med en doktorand vardera. De 10 doktoranderna har fördelats mellan de fyra medverkande universiteten med tre vid Lunds universitet, två vid Malmö universitet, tre vid Göteborgs universitet och två vid Linnéuniversitetet.

Forskarskolan ser mycket fram emot att följa dessa och sprida den vetenskap och kunskap om socialt arbete med barn, unga och familj som kommer att produceras under de kommande fyra åren.

Sara Malmberg (Ekerö, Lunds universitet), Maria Grönte (Staffanstorp, Malmö universitet), Kristin Arve (Lund, Lunds universitet), Maria Svensson (Lund, Lunds universitet), Lejla Mesinovic (Göteborg, Göteborgs universitet), Kerstin Tingberg (Göteborg, Göteborgs universitet), Annette Fridström (Svenljunga, Göteborgs universitet), Christina Evaldsson (Jönköping, Linnéuniversitetet), Petra Höglund (Växjö, Linnéuniversitetet), Annica Markström (Malmö, Malmö universitet).
Vi välkomnar forskarskolans 10 första doktorander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *